Specialisatie PROMPT

In de praktijk zijn we gespecialiseerd in de behandeling volgens de PROMPT techniek.

Wat is PROMPT?

PROMPT is in het kort gezegd een techniek of methode voor het behandelen van articulatiestoornissen. Door middel van ‘prompts’ wordt de cliënt getriggerd om tot een goede uitspraak van een klank te komen.

Tijdens de cursus leer je voor elke klank een bepaalde prompt. Een prompt is een manuele manipulatie van de spraakbeweging. De logopedist gebruikt hierbij één hand om het hoofd van de cliënt te ondersteunen en één hand om de spraakklanken te manipuleren. De cliënt voelt en bedenkt dan hoe de klank gemaakt kan worden.

Dit ‘voelen’ werkt directer dan wanneer de nieuw te leren klank alleen maar via het gehoor en mondbeeld wordt aangeboden, zoals bij de meer traditionele behandelmethoden.

Daarnaast richt PROMPT zich niet op het uitspreken van alleen de verkeerde klank. De moeilijke klank wordt direct geoefend in woorden en zelfs zinnen. De gedachte hierachter is, dat wij niet in klanken spreken, maar in woorden en zinnen. De klank wordt dus direct toegepast in woorden, die het kind in het dagelijks leven kan gebruiken.