Vergoeding logopedie

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. U heeft voor uw behandeling soms een verwijzing nodig van een arts of specialist, dit kan verschillen per zorgverzekeraar. Hiervoor verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. De kosten van uw behandeling(en) tellen mee voor het eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Soms wordt een percentage van de behandeling(en) vergoed. Dit kan verschillen per type zorgpolis en zorgverzekeraar. De praktijk heeft voor 2023 met alle verzekeraars een contract afgesloten. 

KvK- nummer :  61582301

IBAN-Rekeningnummer : NL06RABO0192032399 t.n.v.  Logopediepraktijk Marieke Smit